DELTAGARVILLKOR

Arrangör
Kampanjens Arrangör är Radeberger Gruppe KG, Darmstädter Landstr. 185,
60598 Frankfurt am Main, Tyskland.

Behöriga deltagare
Alla personer över 18 år får delta med undantag för arrangörens anställda, närstående företag och samarbetspartner och deras anhöriga.

Deltagande
Deltagare anmäler sig till tävlingen genom att fylla i anmälningsformuläret på webbsidan www.clausthaler.com
Varje person får bara anmäla sig en gång.
Personuppgifterna som krävs för deltagande (förnamn, efternamn, e-postadress, adress, telefonnummer, födelsedatum) måste vara komplett och korrekt ifyllda.
Senaste anmälningsdatum är 2019-10-31.

Globala vinster
• 4 x 10 Weber-produkter:
• 10 Weber grilltillbehör
• 10 Weber grillhandskar
• 10 Weber grillförkläden
• 10 Weber kolgrillar, 57 cm diameter grillyta, svart (Master Touch eller liknande modell, beroende på tillgång och modellnamn)

[När det gäller kettle-grill, så reserverar sig organisatören för rätten att ersätta priset med ett motsvarande penningbelopp om det är för dyrt eller för problematiskt att skicka till vinnarens land.]

Val och tillkännagivande av vinnare/prisanspråk
Efter sista anmälningsdatum kommer vinnarna att dras och informeras per e-post. Om de inte svarar inom 14 dagar och accepterar priset, kommer man att göra en ny dragning och välja en ny vinnare.
I regel skickas priserna per post. När det gäller kettle-grill, så reserverar sig arrangören dock för rätten att ersätta priset med ett motsvarande penningbelopp om det är för dyrt eller för problematiskt att skicka till vinnarens land.

Förtida avbrytande, undantag

  1. arrangören har rätt att annullera eller avsluta tävlingen när som helst utan varsel och utan att ange skäl. Detta gäller särskilt om ett korrekt genomförande inte kan garanteras på grund av tekniska eller juridiska skäl. I sådana fall är deltagarna inte berättigade att ställa några krav på arrangören.
  2. arrangören tar sig rätten att exkludera deltagare från tävlingen t.ex. vid brott mot deltagarvillkoren.
  3. arrangören tar sig rätten att ändra deltagarvillkoren eller att förlänga respektive förkorta tidsperioden eller ändra priserna, förutsatt att det finns synbara skäl och förändringen är rimlig. arrangören kommer att informera på www.clausthaler.com om villkoren förändras.

Ansvar
Så långt det är juridiskt tillåtet frånsäger sig arrangören allt ansvar.

Dataskydd
Personliga data hänförbara till deltagarna kommer att hanteras för att genomföra tävlingen och för att registrera att den genomförs på rätt sätt och kan även överföras till tjänsteleverantörer. De lagras i allmänhet under sex månader efter den ovan nämnda överföringen av rättigheter. För bevisändamål kommer vinnarnas data att lagras i tio år. Den juridiska grunden för datahanteringen är artikel 6 (1) (b), © och (f) i GDPR.

Deltagaren har rätt till information, rättelse, raderande, behandlingsbegränsning, dataflytt (Art. 15-21 GDPR) och att om nödvändigt återkalla tidigare lämnat medgivande (Art. 7 GDPR) samt att klaga hos en tillsynsmyndighet (Art. 77 GDPR). arrangören dataskyddsansvarige kan nås på: datenschutzbeauftragter@radeberger-gruppe.de. Mer information om dataskydd finns på www.radeberger.com och www.clausthaler.com

Övrigt

  1. Om enskilda delar i dessa deltagarvillkor skulle bli ogiltiga, påverkas inte de övriga delarna.
  2. Tysk lag gäller. Domarens beslut är slutgiltigt.
  3. Genom att registrera sig, godkänner deltagaren dessa villkor.

Wir nehmen Sie und Ihre persönlichen Rechte ernst. Deswegen ist uns der Schutz Ihrer Daten sehr wichtig!

Auf dieser Website werden sogenannte Cookies gespeichert. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden.

Aber keine Angst! Cookies richten keinen Schaden an und enthalten auch keine Viren. Sie dienen lediglich dazu, Inhalte zu personalisieren, Funktionen bereitzustellen und den Datenverkehr zu analysieren. Einen Teil der dadurch gewonnen Informationen teilen wir mit unseren Social-Media-, Werbe- und Analytikpartnern. Dabei ist es für uns selbstverständlich, dass dieses immer im gesetzlich vorgegebenen Rahmen geschieht.

Sind Sie mit der Nutzung von Cookies einverstanden?